Wielkopostne ćwiczenia duchowe

W sobotę 23 marca, tuż przed Niedzielą Palmową, ministranci dekanatu Tychy Stare zgromadzili się na corocznym wielkopostnym dniu skupienia.

Tym razem gospodarzami spotkania byli ministranci parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W imieniu ks. Dziekana Józefa Sołtysa, proboszcza parafii, zgromadzonych powitał wikariusz ks. Dawid Maślanka.

Następnie kilka słów wprowadzenia powiedział Dekanalny Duszpasterz Ministrantów, ks. Piotr Kędzior. Przedstawił plan Dnia Skupienia oraz zapowiedział wydarzenia jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie, a które dotyczą ministrantów. Chodzi między innymi o wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne oraz o rozgrywki piłkarskie na szczeblu archidiecezjalnym, które w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych odbędą się w Tychach.

Potem przyszedł czas na słuchanie. Konferencję do zgromadzonych wygłosił diakon Tomasz Tesarczyk, który swój staż odbywa w naszej parafii. Mówił o tym jakimi przymiotami powinien cechować się dobry ministrant. Wśród nich wymienił: pobożność, miłość, odpowiedzialność, męskość, wiedzę i samozaparcie. Podawał przy tym przykłady z własnego życia co pomagało zrozumieć sens słów jakie do ministrantów kierował.

Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo przygotowali i poprowadzili ministranci z parafii p.w. Krzyża Świętego w Czułowie. W trakcie adoracji była także okazja do spowiedzi św. aby jak najlepiej przygotować się do punktu kulminacyjnego całego dnia skupienia czyli do Eucharystii.

Pod nieobecność Księdza Dziekana mszy św. przewodniczył ks. Piotr Kędzior. Koncelebrował z nim opiekun ministrantów z parafii św. Jadwigi, ks. Adam Wycisk a asystował diakon Tomasz. Kazanie wygłosił wikariusz naszej parafii ks. Marek Duda. Po homilii miał miejsce obrzęd uroczystego ustanowienia kantorów, którzy poprzez kurs zorganizowany w czułowskiej parafii przygotowywali się do tej zaszczytnej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Specjalne błogosławieństwo do tej posługi przyjęli wybrani ministranci z parafii: św. O. Pio, Krzyża Św., Miłosierdzia Bożego oraz św. Marii Magdaleny.

Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do domu Parafialnego aby przy pączku i herbacie wysłuchać bieżących ogłoszeń i zakończyć coroczne spotkanie.

 

Zapraszamy do galerii