Grupa animatora Krzysztofa

Prowadzący grupę: animator Krzysztof Seweryn

Uczestnicy spotkań:

 

Bednarek Patryk
Grzesica Jakub
Kupień Patryk
Ludynia Paweł
Rebizant Michał
Sojka Szymon
Szczepaniok Bartosz
Świergolik Piotr

 

NOWE!!! (aktualizacja 5.09.2016)

Egzamin poprawkowy zaliczyli wszyscy ministranci, którzy do niego przystąpili czyli: 

Kupień Patryk, Ludynia Paweł, Sojka Szymon, Szczepaniok Bartosz i Świergolik Piotr

Stefan Chachoń oraz Tobiasz Nowakowski nie przystąpili do egzaminu w związku z tym będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez an. Karola Penkalę

---------------------------------------------------------------------------

Wyniki egzaminu podsumowującego rok formacyjny 2015/16

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia: 49

Minimalna ilość punktów wymagana do zaliczenia: 25

1. Grzesica Jakub 40,5 pkt - zaliczony

2. Bednarek Patryk 29,5 pkt - zaliczony

3. Ludynia Piotr 29 pkt - zaliczony

4. Rebizant Michał 29 pkt - zaliczony

5. Sojka Szymon 22 pkt - brak zaliczenia

6. Ludynia Paweł 19 pkt - brak zaliczenia

7. Kupień Patryk 16,5 pkt - brak zaliczenia

8. Chachoń Stefan 13 pkt - brak zaliczenia

9. Świergolik Piotr 11,5 pkt - brak zaliczenia

10. Nowakowski Tobiasz - nie przystąpił

11. Szczepaniok Bartosz - nie przystąpił

 

UWAGA!!!

Drugi (i ostatni) termin egzaminu będzie miał miejsce na początku września. Proszę dobrze przygotować się do niego w trakcie wakacji

 

Poprawne rozwiązanie testu egzaminacyjnego

1. Wymień 4 główne części Mszy Świętej

a) Obrzędy Wstępne

b) Liturgia Słowa Bożego

c) Liturgia Eucharystyczna

d) Obrzędy Końcowe

2. Rozpisz szczegółowo Liturgię Słowa w uroczystość Zesłania Ducha Św.

a) Pierwsze czytanie

b) Psalm responsoryjny

c) Drugie czytanie

d) Sekwencja do Ducha Świętego

e) Aklamacja „Alleluja”

f) Ewangelia

g) Homilia

h) Wyznanie wiary

i) Modlitwa powszechna

 

3. Wymień co najmniej 2 formy Aktu Pokuty stosowane podczas Obrzędów Wstępnych

a) „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…”

b) „Zmiłuj się nad nami Panie – Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie…”

c) Asperges – pokropienie wodą święconą

 

4. Co to jest Kolekta?

Modlitwa kończąca Obrzędy Wstępne. Jest to zbiór cichych modlitw ludu

 

5. Wymień znane Tobie postawy liturgiczne

a) stojąca

b) klęcząca

c) siedząca

d) leżąca (prostracja)

e) procesja (kroczenie)

 

6. Wymień rodzaje procesji, które występują podczas Mszy Świętej

a) procesja wejścia

b) procesja z Ewangeliarzem do ambony

c) procesja z darami

d) procesja komunijna

e) procesja wyjścia

 

7. Kiedy w liturgii można spotkać prostrację?

W Wielki Piątek na rozpoczęcie liturgii leżą celebransi.

Podczas święceń leżą kandydaci na: diakona, prezbitera lub biskupa

 

 

8. Jak nazywa się patronka naszej parafii i kiedy obchodzimy jej liturgiczne wspomnienie?

Św. Maria Magdalena; wspomnienie liturgiczne 22 lipca

 

 

9. Z jakich parafii składa się dekanat Tychy Stare?

a) Św. Marii Magdaleny

b) Św. Jadwigi

c) Św. Jana Chrzciciela

d) Św. Rodziny

e) Miłosierdzia Bożego

f) Matki Bożej królowej Aniołów - Wilkowyje

g) Św. Ojca Pio – Mąkołowiec/Koźlina

h) Krzyża Świętego - Czułów

i) Św. Józefa Robotnika - Wartogłowiec

j) Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask - Urbanowice

 

10. Jak nazywa się ksiądz dziekan dekanatu Tychy Stare?

Ks. Józef Sołtys

 

11. Jakie diecezje wchodzą w skład Metropolii Katowickiej (Górnośląskiej)?

a) Archidiecezja katowicka

b) Diecezja gliwicka

c) Diecezja opolska

 

12. Wymień 3 biskupów aktualnie sprawujących urząd w naszej diecezji (NIE EMERYTÓW!)

a) Arcybiskup Wiktor Skworc

b) Biskup marek Szkudło

c) Biskup Adam Wodarczyk

 

13. Wymień 2 GŁÓWNYCH patronów naszej archidiecezji

a) Matka Boża Piekarska

b) Św. Jacek